• 0
 • 1
 • 2
 • 3
නිංෙබෝ වාහන විෙමෝචන පරීක්ෂණ වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු
වාහන විෙමෝචන පරීක්ෂණ සඳහා විශේෂයෙන්ම සැකසූ ග්රැෆයිට් නිෂ්පාදන ප්රවීණයෙකි.

ඒ නිසා ඇයි වාහන විෙමෝචන පරීක්ෂණ

වාහන විෙමෝචන පරීක්ෂණ සඳහා විශේෂයෙන්ම සැකසූ ග්රැෆයිට් නිෂ්පාදන ප්රවීණයෙකි.
 • වසර 10 කට අධික අත්දැකීම්

  වසර 10 කට අධික අත්දැකීම්

 • හොඳ තත්වය සහ තරඟකාරී මිල

  හොඳ තත්වය සහ තරඟකාරී මිල

 • පූර්ණ පරීක්ෂණ සහ නිසි කලට ලබා දීමට

  පූර්ණ පරීක්ෂණ සහ නිසි කලට ලබා දීමට

 • ISO9001-2015 නිෂ්පාදකයා

  ISO9001-2015 නිෂ්පාදකයා

අපි ගැන

Ningbo VET Energy Technology Co., Ltd(Miami Advanced Material Technology Co., LTD)  is a high-tech enterprise focusing on the production and sales of graphite products. our main products including: graphite electrode, graphite boat, graphite crucible, graphite mold, graphite plate, graphite rod, high purity graphite, isostatic graphite,etc.

 • සමාගම ආ
 • සමාගම
 • රැස්වීම කාමරය

පුවත් ලිපි

අපගේ නිපැයුම් සහ pricelist ගැන පරීක්ෂණ සඳහා, කරුණාකර අප වෙත ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය අත්හැර අපි පැය 24 ක් තුළ ස්පර්ශ වනු ඇත.
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!